12. Good Practices

12.1. Rationale

 • Zasady clean code

 • Nazewnictwo zmiennych, długość nazw, funkcji, klas i pakietów

 • Kod po polsku czy angielsku?

 • Liczba parametrów, typy i wzorce konstrukcyjne

 • Zasady SOLID

 • Zmienne statyczne, do czego służą i kiedy stosować

 • Importy wszystkiego czy wybiórcze

 • Klasy abstrakcyjne vs Interfejsy, kiedy i jak

 • Wzorce projektowe

 • Długość klas

 • Liczba metod

 • Długość metod

 • Modyfikatory dostępu: private, protected, public

12.2. Komentarze

 • Kiedy komentować

 • Co komentować

 • Zakomentowany kod

 • TODO i FIXME

 • JavaDoc w komentarzach

12.3. Code Language

 • import this - The Zen of Python, by Tim Peters

 • Readability counts.

 • Special cases aren't special enough to break the rules.

 • Although practicality beats purity.

 • If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.

12.4. Case Study - Administrative Divisions

class Obywatel:
  getWojewodztwo()
  getPowiat()
  getGmina()
class Citizen:
  getVoivodeship()
  getState()
  getCounty()
  getCeremonialCounty()
  getMetropolitanCounty()
  getDistrict()
  getCivilParish()

12.5. Identification Numbers

class Obywatel:
  getPESEL()
  getNIP()
class Citizen:
  getSSN()
  getVATEU()

12.6. Tell - don't ask

 • Tell-Don't-Ask is a principle that helps people remember that object-orientation is about bundling data with the functions that operate on that data.

 • It reminds us that rather than asking an object for data and acting on that data, we should instead tell an object what to do.

 • This encourages to move behavior into an object to go with the data.

Bad:

class Light:
  status = 'off'


light = Light()
light.status = 'on'
light.status = 'off'

Good:

class Light:
  status = 'off'

  def switch_on(self):
    self.status = 'on'

  def switch_off(self):
    self.status = 'off'


light = Light()
light.switch_on()
light.switch_off()

Bad:

class Hero:
  health: int = 10


hero = Hero()

while hero.health > 0:
  hero.health -= 2

Good:

class Hero:
  health: int = 10

  def is_alive(self):
    return self.health > 0

  def take_damage(self, damage):
    self.health -= damage


hero = Hero()

while hero.is_alive():
  hero.take_damage(2)

12.7. Setters, Getters, Deleters

 • Java way: setters, getters, deleters

 • Python way: properties, reflection, descriptors

 • More information in Protocol Property

 • More information in Protocol Reflection

 • More information in Protocol Descriptor

 • In Python you prefer direct attribute access

Accessing class fields using setter and getter:

class Astronaut:
  _name: str

  def set_name(self, name):
    self._name = name

  def get_name(self):
    return self._name


astro = Astronaut()
astro.set_name('Mark Watney')
result = astro.get_name()

Problem with setters and getters:

class Point:
  _x: int
  _y: int

  def get_x(self):
    return self._x

  def set_x(self, value):
    self._x = value

  def del_x(self):
    del self._x

  def get_y(self):
    return self._y

  def set_y(self, value):
    self._x = value

  def del_y(self):
    del self._y

Rationale for Setters and Getters:

class Temperature:
  kelvin: int

  def set_kelvin(self, kelvin):
    if kelvin < 0:
      raise ValueError('Kelvin cannot be negative')
    else:
      self._kelvin = kelvin


t = Temperature()
t.set_kelvin(-1)
# Traceback (most recent call last):
# ValueError: Kelvin cannot be negative

12.8. References

12.9. Assignments

 • Razem z trenerem omówcie filmik Uncle Boba dotyczący hidden classes

 • Razem z trenerem oglądnijcie filmik Ruby i JS (opcjonalnie)