3. Git

Warning

There's much more information at my slides https://www.slideshare.net/astrotech/git-training-course Those slides will be converted to the book format with time.

3.1. Wprowadzenie

3.1.1. Opis dostępnych darmowych klientów gita

3.2. Podstawy git

 • konfiguracja nazwy użytkownika, adresu e-mail i parametr autocrlf

 • rozróżnienie konfiguracji globalnej i lokalnej

 • zakładanie lokalnego repozytorium oraz jego wewnętrzna struktura

  • repozytorium bare

  • repozytorium normalne

 • podstawowe operacje

 • sprawdzenie statusu kopii roboczej

 • obsługa git staging area (aka git index)

 • zapisywanie zmian w repozytorium (commit)

 • przeglądanie historii zmian w repozytorium

 • ignorowanie zbędnych plików

 • obsługa git diff (podgląd zmian wprowadzanych przez commit/commity oraz w kopii roboczej i staging area)

 • obsługa git reset

3.2.1. Git Internals

 1. Anatomia

 2. jak git przechowuje informacje o wersjach

 3. jak są one ze sobą powiązane

 4. jak przechowywane są informacje o branchach i tagach,

 5. co to są „referencje”)

3.3. Pojęcia zaawansowane

 • schowek – stash

 • shelve

 • moduły zależne - submodule

 • odnajdowanie „winnych” – blame

 • ostatnia deska ratunku – reflog

 • wyszukiwanie miejsca regresji – bisect

 • cofanie pojedynczego commitu

 • „zaawansowane” opcje konfiguracji

 • pielęgnacja repozytorium – fsck, gc

 • git fat i inne przydatne pluginy

 • git hooks

3.4. Pozostałe

git clean -f -d git reset --hard HEAD slajdy z .gitconfigiem

3.5. Przykłady praktyczne

3.5.1. Jenkins + Git Bisect Run

 • plugin "Downstream-Ext"

 • dodatkowy projekt "...-blame"

 • email notyfikacje

 • Build other projects (extended) -> Build result is FAILURE

$ git bisect start @                # startujemy git bisect z obecnym commitem jako bad
$ git bisect good `git rev-list --max-parents=0 @` # dobry commit - początek repo, można przekazać inny commit żeby nie zaczynać zawsze od początku
$ git bisect run ./test.sh             # zestaw testów gdzie exit code > 0 oznacza bad commit
$ git log --format="%ae"              # wylistowanie emaila osoby która wprowadziła buga
$ git bisect reset                                                                 # zakończenie pracy z bisectem

3.6. Zadania praktyczne

3.6.1. Praca na commitach

 • inicializacja oraz sprawdzenie statusu repozytorium

 • dodawanie oraz commitowanie zmian

 • ignorowanie plików oraz katalogów

 • resetowanie stanu repozytorium

 • obsługa branch'y

 • co to jest master, HEAD, HEAD~1, HEAD^1

 • tworzenie, usuwanie oraz przełączanie między branchami

 • rozróżnienie branchy lokalnych, lokalnych-zdalnych oraz zdalnych

 • tworzenie branchy „śledzących” (tracking branches)

 • co to jest 'detached HEAD'

 • operacje merge, rebase, cherry-pick

 • rozwiązywanie konfliktów

 • edycja commitów (edycja commit message, łączenie commitów)

3.6.2. Manipulacja branchami

 • przeprowadzenie operacji merge (fast-forward i non fast-forward), rebase, cherry pick + rozwiązywanie konfliktów

 • tworzenie branchy

 • praca ze zdalnym repozytorium

 • operacje clone, push, fetch, pull

 • czym różni się fetch od pull

 • tworzenie oraz usuwanie zdalnych branchy

3.6.3. Zarządanie remote

 • tworzenie oraz usuwanie zdalnych branchy

 • pushowanie zmian

 • pobieranie zmian

3.6.4. Submoduły

 1. Jako submoduł dodaj Reveal.JS

 2. Zainicjalizuj go

 3. Zaciągnij najnowsze informacje

3.6.5. Hook: Pre-Commit - commit message

Stwórz hook aby wymuszał w nazwie commita ID issues z Jiry

3.6.6. Hook: Pre-Commit - branche

Stwórz hook aby do commit message dodawał ID z nazwy brancha

3.6.7. Hook: Pre-Commit - Testy

Stwórz hook aby przy każdym commicie uruchamiał testy dla HabitatOS

3.6.8. Hook: Post Commit

Wyślij majla podsumowującego commita

3.6.9. Hook: Pre-Receive

Zablokuj otrzymywanie danych, jeżeli w commit message nie znajduje się issue z Jiry

3.6.10. Subtree

 1. Jako subtree dodaj Reveal.JS

 2. Zainicjalizuj go

 3. Zaciągnij najnowsze informacje

 4. Wypushuj go do jako branch w swoim repozytorium

 5. Zaktualizuj plik zdalnie

 6. Zaciągnij lokalnie zmiany

3.6.11. fsck and gc

Przeprowadź pełne git fsck --full na repozytorium, a następnie uruchom git gc --aggressive --prune=now

3.7. More information

Warning

There's much more information at my slides https://www.slideshare.net/astrotech/git-training-course Those slides will be converted to the book format with time.