6. Version Control Branching Model

6.1. Git Flow

../_images/vcs-gitflow.png

Git Flow

6.2. Lean Git Flow

../_images/vcs-gitflow-lean.png

Lean Git Flow

6.3. GitHub Flow

../_images/vcs-githubflow.png

GitHub Flow

6.4. Pull Request

../_images/vcs-pull-request.png

Pull Request

6.5. Assignments

6.5.1. Budowanie Pull Requestów

  1. Skonfiguruj ręcznie plan by budował gałęzie wg. schematu Git Flow

    • Pull Requests

    • feature

    • bugfix

    • master

  2. Spróbuj wykorzystać któryś z dostępnych pluginów: